Muut

Millä keinoin saavutamme sukupuolten välisen tasa-arvon?

Sukupuolten välinen tasa-arvo puhututtaa, ja eritoten keinot tasa-arvon saavuttamiseen.

Onko siitä lopulta mitään hyötyä,

että lapselle ei enää puhuta kaupan tädistä tai sedästä, vaan kassalla työskentelevästä asiakaspalvelijasta? Mikä hyöty on korvata vanhat liikennemerkit uusilla, joista näkyy pelkistetty ihmishahmo edellisten sijaan? Onko siitä mitään hyötyä, että kaupassa ei vaatteita enää lajiteltaisi tyttöjen ja poikien vaatteisiin?

Sukupuolineutraalius ja sukupuolisensitiivisyys ovat termejä, jotka herättävät tunteita. Heränneen keskustelun mukaan paljonkin!

Miksi?

Onko kyse siitä, että näitä termejä ei ymmärretä?

Sukupuolineutraalius

ei kiellä mitään sukupuolta. Se ei nosta ketään jalustalle sen mukaan, mitä sieltä fyysiseltä tai henkiseltä puolelta löytyy. Sukupuolineutraali on sukupuolesta riippumaton.

Se on se sukupuolineutraali vessa, jonne voit mennä tyhjentämään rakkosi, oli sinulla alakerran värkkimerkki mikä tahansa. Sukupuolineutraali sauna on sekasauna, jonne voit mennä, olit sitten nainen tai mies tai mitä tahansa siltä väliltä, olithan tullut saunomaan, et olemaan sukupuoli.

Sukupuolisensitiivisyys

on sanahirviö itsessään. Pilkotaanpa se, ja takerrutaan sanaan sensitiivisyys. Kuulostaapa monimutkaiselta, sanalta, jota voi pikkirilli pystyssä lausua viinilasin ylitse, kun yritetään kuulostaa itseä fiksummalta. Sensitiivisyys, hei.

Entä, jos vaihdetaan sana sensitiivinen siihen, mihin se juontaa juurensa? Englanninkieliseen sanaan sensitive, eli herkkä? Nyt, miltä kuulostaa sana sukupuoliherkkä?

Sukupuoliherkkä kasvatus, sukupuoliherkkä työskentelytapa, sukupuoliherkkä opintosuunnitelma… Herkkyyttä tunnistaa sukupuolet ja niihin liittyvät stereotypiat, kuten pojat on poikia ja tytöt kilttejä, ja herkkyyttä takertua mainittuihin mielikuviin ja purkaa niitä? Herkkyyttä tunnistaa lapsen vahvuudet ja heikkoudet ilman sukupuolittunutta ajatusmaailmaa siitä, mitä kenenkin pitäisi olla?

Herkkyyttä antaa lasten toteuttaa itseään riippumatta siitä, tunnistavatko he itsensä pojaksi tai tytöksi.

Ehkä parempi termi olisikin sukupuolitietoinen.

Me kaikki ajamme tasa-arvon asiaa

Kaksplussan bloggaajat, jotka tästä aiheesta ovat jo kirjoittaneet, haluavat kaikki samaa. Niin Desire Nyman, Jasmin Munakoisoni ja minä -blogista sekä Poikien Äiti Jonna haluaisivat nähdä maailman, jossa lapsi voi joulupukilta saada lahjaksi leikkikeittiön sukupuolesta riippumatta. Maailman, jossa me kaikki olemme tervetulleita emmekä joudu kärsimään siitä, että olemme tyttöjä tai poikia tai jotain muuta. Meistä jokainen haluaa tulla kohdelluksi ihmisenä, persoonanana, eikä joutua kärsimään sukupuolen tuomista kulttuuriin sidonnaisista odotuksista, kuten Dessin mainitsema slutshaming (perus: lukuiset yhdenillan jutut ovat OK miehelle, muttei naiselle?).

Muutetaanko sukupuolineutraaleilla liikennemerkeillä maailmaa paremmaksi paikaksi?

Jos, niin käytetään siihen yhteisiä varojamme. Suomea muutetaan ehdottomasti paremmaksi paikaksi jo silläkin, että median käyttämää kieltä muutetaan sukupuolineutraalimmaksi. Hellurei, ei enää palomiehiä vaan palopelastajat, ei järjestysmies vaan järjestyksenvalvoja, ei enää esimies vaan päällikkö. Toisin sanoen, terkut täältä Englannin ihmemaasta, jossa ei ole olemassa sanaa HÄN. On she ja he. Tai sitten it. Sepä se. Se.

Sitten toisaalta, jos persoonapronominit ovat englanniksi hyvinkin sukupuoleen sidottuja, niin ammattinimikkeet ovat sukupuolesta riippumattomia eli sukupuolineutraaleja. Palopelastaja on englanniksi firefighter, järjestyksenvalvojan saa paikalle hihkaisemalla security officer ja päällikkö löytyy sanalla manager. Poikkeuksiakin luonnollisesti löytyy, kuten englannin kieliopissa konsanaan.

Miten minä teen töitä sukupuolten välisen tasa-arvon eteen?

Antamalla lapseni leikkiä niin nukeilla, leikkikeittiöllä kuin autoillakin. Antamalla lapseni rakennella torneja ja piirrellä haluamiaan hahmoja paperille, ehdottomalla naamiaisasuksi muitakin kuin keijukaisia ja prinsessoja tytölle. Puhuttelemalla lapsia nimillä ja huolehtimalla siitä, että olen varmasti tasapuolinen jokaikistä kohtaan enkä takerru omiin ennakkoluuloihini ja ajatusmalleihini. Puhuttelemalla aikuisia tasavertaisesti sukupuoleen katsomatta. Huomioimalla henkilöt henkilöinä, en sukupuolina. Kannustamalla lastani tekemään ja toteuttamaan itseään sen mukaan, mikä häntä kiinnostaa, eikä sukupuolen tuomien mielikuvituksellisten raamien mukaan.

Toisin sanoen, yritän olla niin sukupuoliherkkä (sukupuolisensitiivinen) ja sukupuolista riippumaton (sukupuolineutraali) kuin vaan voin olla.

Vielä on tehtävää:

Sukupuolten väliset palkkaerot,
eroperheissä vanhempien oikeudet nähdä lapsiaan vanhemman sukupuolesta riippumatta
ja miten olisi, kertoisitteko lapsillenne, että teistä ei ikinä vaan voi sukupuolenne takia tulla huippukokkeja tai palopelastajia, poliiseja tai jotain muuta?

Mitkä ovat sinun mielestäsi parhaita keinoja saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo?

Keskitytään itse asiaan: Miten juuri me saamme muutettua yhteisestä maailmastamme paremman paikan? Miten me saavutamme tasa-arvon sukupuolten välille?

Postauksen kuvat: Pixabay

 

 

 

Tagged ,

1 thought on “Millä keinoin saavutamme sukupuolten välisen tasa-arvon?

  1. Kaikkialla maailmassa miehet tekevät enemmän töitä kuin naiset ja ansaitsevat siksi enemmän. Palkkatasa-arvo toteutuu kun naiset nostavat vuosityötuntinsa miesten tasolle. So simple!
    Suomessa naiset tekevät noin 80 % miesten vuosityötunneista ja saavat noin 80 % miesten ansioista. Onneksi Suomessa palkkaeroa ei ole.

Leave a Reply